AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

Energetyka oparta na węglu zyskuje coraz większe grono przeciwników. W Polsce odnawialne źródła energii to wciąż zasób niewykorzystany. Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 r. udział energii odnawialnej w konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie w Polsce wyniósł 10,9 proc. Wcześniej, w 2016 r. wskaźnik ten osiągnął w przypadku naszego kraju wartość 11,3 proc. i był niższy od wskaźnika z roku 2015 (11,7 proc.) oraz poziomu osiągniętego w roku 2014 (11,5 proc.).

Celem działań podejmowanych w projekcie jest rozpoczęcie i prowadzenie dyskusji publicznej, medialnej i eksperckiej w zakresie:

zielonej i sprawiedliwej transformacji dla obszaru i pracowników kopalni odkrywkowej,

promocji alternatywnych wariantów rozwoju dla Bełchatowa i rewitalizacji terenów pogórniczych,

przywrócenia równowagi ekosystemu i dobrych warunków środowiskowych wokół odkrywki,

skutków zdrowotnych, środowiskowych, wizerunkowych i rozwojowych istnienia instalacji i odkrywki dla regionu.

 

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi. Rocznie prowadzimy ok. tysiąc dwugodzinnych warsztatów edukacji ekologicznej, globalnej, regionalnej, obywatelskiej i artystycznej dla młodzieży, ponad trzysta godzin szkoleń dla nauczycieli, kilkadziesiąt Bardzo Zielonych Szkół (średnio dla tysiąca uczniów rocznie). Średnio rocznie z oferty edukacyjnej ośrodka bezpośrednio korzysta ok. dwunastu tysięcy uczniów. Od początku działalności opracowaliśmy około dwustu scenariuszy zajęć na potrzeby własne oraz innych organizacji, wydaliśmy ponad dwadzieścia publikacji z zakresu edukacji ekologicznej.

Nasza działalność w liczbach

1000
warsztatów dla młodzieży
>300h
szkoleń dla nauczycieli
60
zielonych szkół
12000
uczniów skorzystało

„Źródła” są członkiem-założycielem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można nam przekazać 1% swojego podatku

 

O REGIONIE

Powiat bełchatowski jest częścią województwa łódzkiego. Tworzą go dwie aglomeracje miejskie (Bełchatów i Zelów) oraz sześć gmin wiejskich (Drużbice, Bełchatów, Kleszczów, Kluki, Szczerców i Rusiec). W tradycyjnie rolniczym, niezbyt bogatym regionie w latach 60. XX wieku zostały odkryte złoża węgla brunatnego, które zaczęto eksploatować 20 lat później. Wraz z rozwojem przemysłu wydobywczo-energetycznego pojawił się nowy typ mieszkańców – ludność napływowa, która przybyła tu, aby podjąć pracę w kopalni lub w elektrowni. W efekcie liczba mieszkańców w samym Bełchatowie wzrosła z niecałych 10 tys. na początku lat 70. do ponad 60 tys. w latach 90.
Obecnie powiat zamieszkuje 113 tys. osób, spośród których najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 55 do 64 lat. Historycznie znacząca część lokalnej ludności utrzymywała się z pracy na roli, jednak od kilku dekad gospodarka opiera się tu przede wszystkim na przemyśle wydobywczym i energetycznym.

To właśnie w Bełchatowie swoją siedzibę ma koncern PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK), który wchodzi w skład PGE – największej grupy energetycznej w kraju. W kompleksie w Bełchatowie wytwarza się ok. 22% energii elektrycznej w Polsce. W tym celu co roku spalane jest 35-32 mln ton węgla. Efektem ubocznym są wysokie emisje gazów cieplarnianych – elektrownia w Bełchatowie w 2005 r. po raz pierwszy została największym emitentem dwutlenku węgla w Unii Europejskiej i jest nim niemal nieprzerwanie do dziś (z jednym wyjątkiem w 2007 r.).