Wielkopolska Wschodnia pierwszym polskim regionem w Powering Past Coal Alliance. Bełchatów powinien dołączyć?

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych Wielkopolski Wschodniej, jako pierwszego regionu w kraju, podpisali oświadczenie przystąpienia do Powering Past Coal Alliance (PPCA) – międzynarodowego sojuszu skupiającego ponad 120 państw, samorządów lokalnych i firm, które odchodzą od spalania węgla w energetyce.