Wielkopolska Wschodnia pierwszym polskim regionem w Powering Past Coal Alliance. Bełchatów powinien dołączyć?

Kopalnia węgla brunatnego w Wielkopolsce Wschodniej
Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych Wielkopolski Wschodniej, jako pierwszego regionu w kraju, podpisali oświadczenie przystąpienia do Powering Past Coal Alliance (PPCA) – międzynarodowego sojuszu skupiającego ponad 120 państw, samorządów lokalnych i firm, które odchodzą od spalania węgla w energetyce.


Wielkopolska Wschodnia jest jednym z polskich regionów górniczych, na którego obszarze znajdują się dwie elektrownie węglowe o mocy ponad 1GW. W kopalniach i elektrowniach zatrudnionych jest ok. 4000 osób. Członkostwo w sojuszu pozwoli regionowi podzielić się doświadczeniami z wprowadzania w życie ambitnego planu transformacji energetycznej na arenie międzynarodowej.

Wielkopolska Wschodnia planuje odejść od spalania węgla do 2030 r. w energetyce i ciepłownictwie, a do 2040 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Jednocześnie region chce tworzyć alternatywne miejsca pracy dzięki wsparciu m.in. z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Szybkie odejście od węgla to szansa

– Szybkie odejście od węgla będzie dla naszego regionu prawdziwą rewolucją, ale także szansą, żeby poprawić jakość życia mieszkańców. Dzięki przystąpieniu do sojuszu „Powering Past Coal” będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami i działać wspólnie z rządami, samorządami i firmami z całego świata, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał rozwoju subregionu, jaki niosą za sobą te przemiany” – mówi Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

– Konieczność globalnego zadbania o środowisko naturalne sprawia, że dziś węgiel staje się paliwem przeszłości. Gospodarkę trzeba przestawić na inne, nowoczesne tory, związane z elektromobilnością i energetyką odnawialną, jednocześnie tworząc miejsca pracy dla tych, którzy je stracą w wyniku stopniowego zamykania kopalń i elektrowni – dodaje Piotr Korytkowski, prezydent Konina.

Ambasador Wielkiej Brytanii: Zachęcamy pozostałe samorządy

PPCA to pierwsza na świecie międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu ochronę klimatu i przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez szybkie odejście od energetyki węglowej. W jej skład wchodzi obecnie 36 rządów, 39 samorządów lokalnych oraz 51 firm i organizacji z całego świata, które zobowiązały się odejść od węgla do 2030 w krajach rozwiniętych i do 2050 w krajach rozwijających się. Sojusz został zainicjowany przez Kanadę i Wielką Brytanię w 2017 r.

– Szybkie odejście od węgla jest jednym z najważniejszych zobowiązań, jakie musimy przyjąć na szczycie COP26 w Glasgow. Cieszę się, że Wielkopolska Wschodnia jako pierwszy region w Polsce dołączyła dziś do grona rządów i firm, które działają na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej. Chcemy zachęcić pozostałe władze samorządowe do podążenia śladami Wielkopolski Wschodniej, przyjmując ambitne cele odejścia od węgla i przystępując do sojuszu PPCA przed listopadowym szczytem klimatycznym – mówi Anna Clunes, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

– Członkostwo Wielkopolski Wschodniej w PPCA potwierdza wiodąca role tego regionu w kształtowaniu transformacji energetycznej w Polsce i Europie. Jestem pełna uznania dla planów odejścia od węgla do 2030r. oraz osiągnięć w zakresie sprawiedliwej transformacji regionu. Doświadczenia Wielkopolski Wschodniej są dobrym precedensem dla całego kraju – dodaje Leslie Scanlon, ambasador Kanady w Polsce. – Członkowie PPCA są gotowi wzmocnić współpracę z polskim rządem, aby przyśpieszyć polską transformację energetyczną – uzupełnia.

Pora przestać oglądać się wstecz

– Gratulujemy Wielkopolsce Wschodniej konsekwencji w działaniu. Regiony wraz z rządem powiedziały „A”, przystępując do tworzenia terytorialnych planów transformacji energetycznej wraz z planem krajowym. Teraz już najwyższy czas, by przestać oglądać się wstecz, powiedzieć „B” i włączyć „całą naprzód” w kierunku zeroemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego. Dzisiaj jesteśmy outsiderem, ale to wcale nie oznacza, że nie mamy szansy dorównać przynajmniej do średniej światowej poprzez odpowiednie zachęty i otworzenie przestrzeni dla innowacji. Cały świat uczy się tego nowego kierunku i mogłoby udać się zlokalizować „drogę na skróty” – komentuje nową inicjatywę Wielkopolski Wschodniej dr Maciej Kozakiewicz, koordynator projektu Bełchatów 2050.