fbpx
Zielona Transformacja

O nas

O stowarzyszeniu

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi oraz jego filie w Warszawie, Krakowie i na Śląsku. Rocznie prowadzimy ok. tysiąc dwugodzinnych warsztatów edukacji ekologicznej, globalnej, regionalnej, obywatelskiej i artystycznej dla młodzieży, ponad trzysta godzin szkoleń dla nauczycieli, kilkadziesiąt Bardzo Zielonych Szkół (średnio dla tysiąca uczniów rocznie). Średnio rocznie z oferty edukacyjnej ośrodka bezpośrednio korzysta ok. dwunastu tysięcy uczniów. Od początku działalności opracowaliśmy około dwustu scenariuszy zajęć na potrzeby własne oraz innych organizacji, wydaliśmy ponad dwadzieścia publikacji z zakresu edukacji ekologicznej.

Poza prowadzeniem stałej działalności edukacyjnej w ramach OEIKE, „Źródła” prowadzą szereg regionalnych oraz ogólnopolskich projektów edukacyjnych skierowanych do szkół oraz do szerokiego grona odbiorców. Ośrodek współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, instytucjami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ośrodkami edukacji ekologicznej i samorządami. Jako nasz sukces poczytujemy sobie zaufanie tych instytucji i organizacji, które znając dorobek edukacyjny „Źródeł” zwracają się do nas, gdy istnieje potrzeba opracowania programów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, przygotowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa. Pracowaliśmy na zlecenie m.in. Ministerstwa Środowiska, Polskiej Zielonej Sieci, WWF, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

„Źródła” są członkiem-założycielem Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można nam przekazać 1% swojego podatku.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zrodla.org

O projekcie

Celem działań podejmowanych w projekcie jest rozpoczęcie i prowadzenie dyskusji publicznej, medialnej i eksperckiej w zakresie:

 • zielonej i sprawiedliwej transformacji dla obszaru i pracowników kopalni odkrywkowej,
 • promocji alternatywnych wariantów rozwoju dla Bełchatowa i rewitalizacji terenów pogórniczych,
 • przywrócenia przywrócenia równowagi ekosystemu i dobrych warunków środowiskowych wokół odkrywki,
 • skutków zdrowotnych, środowiskowych, wizerunkowych i rozwojowych istnienia instalacji i odkrywki dla regionu.

Bazując na doświadczeniach innych regionów stojących przed wyzwaniem transformacji gospodarczej, wydaje się słuszne wykorzystanie sprawdzonego modelu budowy lokalnych partnerstw do wspólnego działania na rzecz wieloetapowej transformacji danego obszaru. Jest to działanie, które może przynieść rezultaty dopiero w perspektywie długofalowej, a więc przy założeniu kontynuacji projektu w kolejnych latach. Oprócz grup takich jakich lokalni decydenci, przedstawiciele przedsiębiorców (lokalnego biznesu), przedstawiciele ruchów społecznych (NGO, grup nieformalnych), naszym zdaniem w proces budowy partnerstw lokalnych należy włączyć również doradców zawodowych, z którymi stykają się uczniowie w procesie planowania swojej ścieżki nauki, a tym samym mają duży wpływ na proces podejmowania decyzji kształtujących potem strukturę zatrudnienia w regionie. Komisja Europejska chce, aby do 2050 r. Europa stała się neutralna dla klimatu.

Energetyka oparta na węglu zyskuje coraz większe grono przeciwników. W Polsce odnawialne źródła energii to wciąż zasób niewykorzystany. Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 r. udział energii odnawialnej w konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie w Polsce wyniósł 10,9 proc. Wcześniej, w 2016 r. wskaźnik ten osiągnął w przypadku naszego kraju wartość 11,3 proc. i był niższy od wskaźnika z roku 2015 (11,7 proc.) oraz poziomu osiągniętego w roku 2014 (11,5 proc.).

Niewywiązanie się z krajowego celu OZE na 2020 r. może oznaczać dla krajów UE konieczność uzupełniania braków zielonej energii m.in. poprzez tzw. transfery statystyczne, czyli zakupienie „wirtualnej” energii z OZE od państw, które w ramach swoich celów wypracowały nadwyżkę. Wedle szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej w roku 2010 w Polsce wykorzystano zaledwie niecały 1 procent realnego potencjału energetyki słonecznej, 18 procent energii geotermalnej, 41 procent energetyki wodnej i 1,5 procenta energetyki wiatrowej. Z powodzeniem możemy ograniczyć wykorzystanie węgla, stopniowo przestawiając produkcję na źródła odnawialne oraz wdrażając technologie ograniczające zużycie energii. Tym bardziej, że wszędzie na świecie rozwój energetyki odnawialnej prowadzi do wzrostu gospodarczego, uniezależnienia od importu paliw kopalnych, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenia setek tysięcy nowych, trwałych miejsc pracy.

Zespół

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Dr Maciej Kozakiewicz – absolwent gospodarki miejskiej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Z tematyką zrównoważonego rozwoju związany od lat 90-tych kiedy to założył Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne i organizował ogólnopolskie spotkania ruchu ekologicznego. W latach 1998-99 doradca w gabinecie Ministra Środowiska odpowiedzialny za edukację ekologiczną. Członek założyciel i prezes (2000-2002) Forum Odpowiedzianego Biznesu. Członek Rady Fundacji na rzecz Ekorozwoju (1996-1999). Koordynator I Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej „Więcej niż energia” (2016) – organizowanego przez Polską Zieloną Sieć i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wykładowca etyki biznesu na Wydziale Zrządzania UŁ (2002-2008. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. współpracy z pracodawcami (2008-2012). Dyrektor Biura Karier i Współpracy z Pracodawcami (2013-2014). Członek Rady Programowej Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki (2017-2019). Uczestnik Grupy Interesariuszy Projektu SME ORGANICS Interreg Europe „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” (2016-2017) – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

KOORDYNATORKA DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:

Marta Karbowiak – z wykształcenia kulturoznawczyni oraz specjalistka do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem miast na Politechnice Krakowskiej. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się na tych obszarach, w których spotykają się trzy tematy: rozwój miast, ochrona przyrody i aktywność obywatelska. Zaangażowana w działania na rzecz społeczności lokalnych: najpierw w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (oddział poznański), później jako aktywistka miejska i członkini łódzkiego stowarzyszeniu Społecznie Zaangażowani (od 2014 roku). Założycielka i pierwsza prezeska (2013-2014) Fundacji Pomocy Zwierzętom „Kłębek”, działającej na rzecz poprawy losu zwierząt bezdomnych. Od 2013 roku związana z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, gdzie zajmowała się koordynacją ogólnopolskich projektów edukacyjnych, a obecnie prowadzi szkolenia oraz odpowiada za promocję.

ZESPÓŁ DORADCZO-KONSULTACYJNY:

 • Prof. Burchard-Dziubińska, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Prof. Wojciech Hanke, Instytut Medycy, Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera
 • Prof. Paweł Ruszkowski, koordynator Seminarium Energetycznego Collegium Civitas
 • Prof. Andrzej Szablewski, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Grzegorz Jegier, doradca gospodarczy, były dyrektor Loży Łódzkiej Business Centre Club
 • Mariusz Woźniczka, firma Visionair, organizator i producent Earth Festival

WSPÓŁPRACUJĄCY EKSPERCI:

 • dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii
 • Bożysława Jaworska-Posiła, Meritum Badania
 • dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju
 • Lech Kaniuk, SunRoof Technology
 • Agata Kuźmińska, Stowarzyszenie Zmieniamy Konin
 • Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska
 • Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński
 • Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej
 • Izabela Zygmunt, Bankwatch Network/Polska Zielona Sieć
Przewiń do góry