O nas

O stowarzyszeniu

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi oraz jego filie w Warszawie, Krakowie i na Śląsku. Rocznie prowadzimy ok. tysiąc dwugodzinnych warsztatów edukacji ekologicznej, globalnej, regionalnej, obywatelskiej i artystycznej dla młodzieży, ponad trzysta godzin szkoleń dla nauczycieli, kilkadziesiąt Bardzo Zielonych Szkół (średnio dla tysiąca uczniów rocznie). Średnio rocznie z oferty edukacyjnej ośrodka bezpośrednio korzysta ok. dwunastu …

O stowarzyszeniu Read More »

O projekcie

Celem działań podejmowanych w projekcie jest rozpoczęcie i prowadzenie dyskusji publicznej, medialnej i eksperckiej w zakresie: zielonej i sprawiedliwej transformacji dla obszaru i pracowników kopalni odkrywkowej, promocji alternatywnych wariantów rozwoju dla Bełchatowa i rewitalizacji terenów pogórniczych, przywrócenia przywrócenia równowagi ekosystemu i dobrych warunków środowiskowych wokół odkrywki, skutków zdrowotnych, środowiskowych, wizerunkowych i rozwojowych istnienia instalacji i odkrywki dla regionu. Bazując na doświadczeniach innych regionów stojących przed wyzwaniem transformacji gospodarczej, wydaje się słuszne wykorzystanie sprawdzonego modelu budowy lokalnych partnerstw do wspólnego działania na rzecz wieloetapowej transformacji danego obszaru. Jest to działanie, które może przynieść rezultaty dopiero w perspektywie długofalowej, a więc przy …

O projekcie Read More »

Zespół

KOORDYNATOR PROJEKTU: Dr Maciej Kozakiewicz – absolwent gospodarki miejskiej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Z tematyką zrównoważonego rozwoju związany od lat 90-tych kiedy to założył Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne i organizował ogólnopolskie spotkania ruchu ekologicznego. W latach 1998-99 doradca w gabinecie Ministra Środowiska odpowiedzialny za edukację ekologiczną. Członek założyciel i prezes (2000-2002) Forum Odpowiedzianego Biznesu. Członek Rady Fundacji na rzecz Ekorozwoju (1996-1999). Koordynator I Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej „Więcej niż energia” (2016) – organizowanego przez Polską Zieloną Sieć i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wykładowca etyki biznesu na Wydziale Zrządzania UŁ (2002-2008. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. współpracy z pracodawcami (2008-2012). Dyrektor Biura Karier i Współpracy …

Zespół Read More »