Zespół

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Dr Maciej Kozakiewicz – absolwent gospodarki miejskiej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Z tematyką zrównoważonego rozwoju związany od lat 90-tych kiedy to założył Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne i organizował ogólnopolskie spotkania ruchu ekologicznego. W latach 1998-99 doradca w gabinecie Ministra Środowiska odpowiedzialny za edukację ekologiczną. Członek założyciel i prezes (2000-2002) Forum Odpowiedzianego Biznesu. Członek Rady Fundacji na rzecz Ekorozwoju (1996-1999). Koordynator I Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej „Więcej niż energia” (2016) – organizowanego przez Polską Zieloną Sieć i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wykładowca etyki biznesu na Wydziale Zrządzania UŁ (2002-2008. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. współpracy z pracodawcami (2008-2012). Dyrektor Biura Karier i Współpracy z Pracodawcami (2013-2014). Członek Rady Programowej Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki (2017-2019). Uczestnik Grupy Interesariuszy Projektu SME ORGANICS Interreg Europe „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” (2016-2017) – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

KOORDYNATORKA DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:

Szymon Bujalski – dziennikarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zaangażowany w problematykę zmiany klimatu. Aktywny w mediach społecznościowych, w których prowadzi profil „Szymon Bujalski – dziennikarz dla klimatu” na Facebooku i „Ekodziennikarz” na Instagramie. Ten pierwszy od czerwca 2019 r. polubiło ponad 18 tys. osób. Porusza tematykę kryzysu klimatycznego, ekologii, ochrony środowiska, praw zwierząt, weganizmu. Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim.

 

ZESPÓŁ DORADCZO-KONSULTACYJNY:

 • Prof. Burchard-Dziubińska, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Prof. Wojciech Hanke, Instytut Medycy, Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera
 • Prof. Paweł Ruszkowski, koordynator Seminarium Energetycznego Collegium Civitas
 • Prof. Andrzej Szablewski, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Grzegorz Jegier, doradca gospodarczy, były dyrektor Loży Łódzkiej Business Centre Club
 • Mariusz Woźniczka, firma Visionair, organizator i producent Earth Festival

WSPÓŁPRACUJĄCY EKSPERCI:

 • dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii
 • Bożysława Jaworska-Posiła, Meritum Badania
 • dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju
 • Lech Kaniuk, SunRoof Technology
 • Agata Kuźmińska, Stowarzyszenie Zmieniamy Konin
 • Jolanta Pacura, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska
 • Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński
 • dr Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki
 • dr Agnieszka Sobol, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej
 • Grzegorz Wiśniewski, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Izabela Zygmunt, Bankwatch Network/Polska Zielona Sieć