BAZA RAPORTÓW

Analiza techniczna możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla z elektrowni Bełchatów (2018)
RAPORTY

Analiza techniczna możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla z elektrowni Bełchatów (2018)

4 maja 2020
Wskaźnikowa analiza energetyczna, środowiskowa i ekonomiczna trzech ścieżek redukcji emisji dwutlenku węgla z elektrowni Bełchatów. Analizie poddane zostały trzy ścieżki: hybrydyzacja bloków konwencjonalnych, czyli modernizacja istniejących bloków spalających węgiel brunatny w kierunku jednostek wielopaliwowych (węglowo-gazowo-biomasowych); zastąpienie bloków energetycznych spalających węgiel brunatny poprzez budowę nowych bloków gazowo-parowych zasilanych gazem ziemnym i modernizacja istniejących lub budowa nowych bloków konwencjonalnych spalających węgiel brunatny z uwzględnieniem technologii wychwytu i składowania CO2.
Ocena możliwości zastąpienia elektrowni Bełchatów (2019)
RAPORTY

Ocena możliwości zastąpienia elektrowni Bełchatów (2019)

4 maja 2020
ClientEarth zleciło enervis energy advisors GmbH przeprowadzenie badania uwzględniającego ocenę energetyczno-ekonomiczną wariantów zastąpienia opalanej węglem brunatnym Elektrowni Bełchatów. Analiza została przeprowadzona dwuetapowo. Punktem wyjścia dla etapu pierwszego było wytypowanie możliwych technologii do zastąpienia mocy wytwórczych Bełchatowa.
Jaki węgiel dla Elektrowni Bełchatów? (2019)
RAPORTY

Jaki węgiel dla Elektrowni Bełchatów? (2019)

4 maja 2020
Celem opracowania była analiza parametrów złożowych trzech złóż węgla brunatnego, które obecnie stanowią lub mogą w przyszłości stanowić źródło tego surowca dla elektrowni Bełchatów. Złoża te to „Bełchatów – pole Bełchatów”, „Bełchatów – pole Szczerców”, i nieeksploatowane dotychczas złoże „Złoczew”. Przy analizowaniu brano uwagę dwa główne parametry. Pierwszym z nich była wystarczalność zasobów węgla brunatnego tych złóż. Drugim równie istotnym parametrem była jakość węgla we wszystkich wymienionych złożach. Analizy
ATLAS ENERGII. Fakty i dane o energetyce odnawialnej w Europie (2018)
RAPORTY

ATLAS ENERGII. Fakty i dane o energetyce odnawialnej w Europie (2018)

4 maja 2020
Atlas Energii to opowieść o europejskiej transformacji energetycznej. Opowieść o przeszłości, w której Europa była zaopatrywana przez kilka dużych przedsiębiorstw energetycznych, i przyszłości, która coraz bardziej leży w rękach miast i gmin, a także milionów zwykłych obywateli Europy.