Zapytanie ofertowe na opracowanie dwóch oddzielnych Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju

Zapytanie ofertowe na opracowanie dwóch oddzielnych Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla (województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021-2031 r.
finansowanych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI).

Dokument:
https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-05/20200527_Zapytanie%20ofertowe_WWF_final.pdf