Wspólny projekt PGE i PKP w ramach transformacji

Polska Grupa Energetyczna, podlegająca jej spółka Betrans i PKP Cargo Terminale podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy planowanym terminalu multimodalnym w Karsznicach w woj. łódzkim. To jeden z projektów, który ma być zrealizowany w ramach transformacji regionu bełchatowskiego.

PGE, odpowiadająca za usługi transportowe zależna spółka Betrans i PKP Cargo Terminale łączą siły. List intencyjny, jaki podpisały, dotyczy powołania Konsorcjum Transportu Kombinowanego (KTK) przy planowanym terminalu multimodalnym w Karsznicach (pow. zduńskowolski).

– Ta inwestycja wyznacza kierunek zmian w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Wyraźna informacja, że logistyka w połączeniu z multimodalnym transportem towarowym to jedna z gałęzi gospodarki, która będzie tutaj dominować. Takie jest też założenie Terytorialnego Planu Transformacji oraz Strategii Województwa Łódzkiego. Potężna inwestycja w tym kierunku przy udziale tak poważnych partnerów strategicznych da sygnał innym firmom z branży, że w tym miejscu warto inwestować – komentuje Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

– To kolejny, ważny element na mapie transformacji regionu bełchatowskiego. Celem Konsorcjum Transportu Kombinowanego jest zwiększenie udziału usług logistycznych na terenie województwa łódzkiego oraz centralnej Polski. Przyczyni się to do utworzenia nowych miejsc pracy. Projekt ten ma także wymiar środowiskowy – ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego przyczyni się do redukcji emisji CO2 – dodaje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Nowe punkty logistyczne zlokalizowane w województwie łódzkim będą wspierać m.in. największe w Polsce terminale przeładunkowe na trasach Transeuropejskich Korytarzy Transportowych.

Wsparcie dla multimodalności transportu towarowego zostało wpisane do projektu Terytorialnego Planu Transformacji Energetycznej Województwa Łódzkiego (TPTE WŁ) jako element uzupełniający do działań objętych wsparciem z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.