WHO: Kryzys klimatyczny największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości

Bełchatów
Bełchatów
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w nowym raporcie wzywa rządy i decydentów do „pilnego działania” w sprawie kryzysu klimatycznego i zdrowotnego.

W nowym specjalnym raporcie WHO opisuje zmiany klimatyczne jako „pojedyncze największe zagrożenie dla zdrowia ludzkości”.

„Ochrona zdrowia wymaga działań wykraczających daleko poza sektor zdrowia: w zakresie energii, transportu, przyrody, systemów żywnościowych, finansów i nie tylko” – napisał w przedmowie do raportu Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

W tym samym czasie grupy reprezentujące 45 milionów pielęgniarek, lekarzy i pracowników służby zdrowia na całym świecie podpisały list otwarty do szefów państw i delegacji krajowych. Wzywają w nim do podjęcia działań w sprawie kryzysu klimatycznego przed kluczowym szczytem klimatycznym COP 26, który zacznie się na początku listopada.

„Jako pracownicy służby zdrowia uznajemy za nasz etyczny obowiązek mówienie o tym szybko narastającym kryzysie, który może być znacznie bardziej katastrofalny i trwały niż pandemia Covid-19” – napisano w liście. „Ci ludzie i narody, które najbardziej skorzystały na działaniach, jakie spowodowały kryzys klimatyczny, zwłaszcza w wydobyciu i wykorzystaniu paliw kopalnych, ponoszą wielką odpowiedzialność za zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby pomóc tym, którzy są obecnie najbardziej zagrożeni”.
Zalecenia WHO
Raport WHO przedstawia z kolei 10 zaleceń dla decydentów na rzecz klimatu i zdrowia:
  1. Zaangażuj się w zdrową odbudowę. Zobowiąż się do zdrowej, ekologicznej i sprawiedliwej odbudowy po Covid-19.
  2. Nasze zdrowie nie podlega negocjacjom. Umieść zdrowie i sprawiedliwość społeczną w centrum rozmów klimatycznych ONZ.
  3. Wykorzystaj korzyści zdrowotne wynikające z działań na rzecz klimatu. Nadaj priorytet tym interwencjom klimatycznym, które przynoszą największe korzyści zdrowotne, społeczne i gospodarcze.
  4. Buduj odporność zdrowotną na zagrożenia klimatyczne. Budowanie odpornych na klimat i środowiskowo zrównoważonych systemów i placówek opieki zdrowotnej oraz wspieranie adaptacji zdrowotnej i odporności we wszystkich sektorach.
  5. Twórz systemy energetyczne, które chronią i poprawiają klimat i zdrowie. Kieruj sprawiedliwym i integracyjnym przejściem na energię odnawialną, aby ratować życie przed zanieczyszczeniem powietrza, w szczególności ze spalania węgla. Koniec ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych i placówkach służby zdrowia.
  6. Zmień oblicze środowiska miejskiego, transportu i mobilności. Promowanie zrównoważonego, zdrowego projektowania miast i systemów transportowych, z lepszym użytkowaniem gruntów, dostępem do zielonej i błękitnej przestrzeni publicznej oraz priorytetem dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.
  7. Chroń i przywracaj naturę jako fundament naszego zdrowia. Chroń i przywracaj naturalne systemy – fundamenty zdrowego życia, zrównoważone systemy żywnościowe i źródła utrzymania.
  8. Promuj zdrowe, zrównoważone i odporne systemy żywnościowe. Promuj zrównoważoną i odporną produkcję żywności oraz bardziej przystępne cenowo, pożywne diety, które przynoszą korzyści zarówno dla klimatu, jak i zdrowia.
  9. Sfinansuj zdrowszą, sprawiedliwszą i bardziej ekologiczną przyszłość, aby ratować życie. Przejście w kierunku gospodarki opartej o dobrostan ludzi.
  10. Posłuchaj społeczności zajmującej się zdrowiem i przepisz pilne działania na rzecz klimatu. Mobilizuj i wspieraj zdrowie społeczności w działaniach na rzecz klimatu.