W okolicach Bełchatowa powstanie centrum serwisowe dla OZE

PGE Energia Odnawialna uruchomi w Piaskach, kilkanaście kilometrów od Bełchatowa, regionalne centrum serwisowe do obsługi farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Centrum spółki należącej do Grupy PGE powstanie na przełomie 2021 i 2022 r. na półtorahektarowej działce PGE Energia Odnawialna, która początkowo należała do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Obecnie w tej lokalizacji znajduje się hala magazynowo-produkcyjna ułatwiającą transport ładunków ciężkich i wielogabarytowych.

– Prace serwisowe będą przeprowadzać pracownicy spółki. Pod tym względem wyróżniamy się na tle innych, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki specjalistycznemu wyszkoleniu kilkudziesięciu ludzi konsekwentnie uniezależniamy się od usługodawców zewnętrznych w zakresie napraw i utrzymania turbin wiatrowych. To rozwiązanie pozwala na szybsze działanie w sytuacji awarii, jest też korzystne ekonomiczne, bo jesteśmy w stanie samodzielnie – korzystając z centrum serwisowego – wykonywać wiele zaawansowanych technicznie prac na głównych komponentach – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Dzięki położeniu w centralnej, dobrze skomunikowanej części Polski (ok. 11 km od trasy A1) obiekt stanie się głównym magazynem części zamiennych dla potrzeb eksploatowanych przez spółkę farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Składowane i przechowywane będą tu m.in. przekładnie, generatory, transformatory, a nawet tak duże elementy jak łopaty wiatraka.

Zaplecze dla inwestycji w Bełchatowie

Co ważne, centrum serwisowe w Piaskach będzie też zapleczem magazynowym dla planowanych inwestycji, które Grupa PGE zamierza realizować w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Bełchatowa. Wśród planowanych inwestycji są m.in. instalacje PV o łączne mocy ok 600 MW, które powinny powstać na działkach o powierzchni ponad 500 ha. Jedna z farm słonecznych powstanie zaś w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów, a druga m.in. na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców.

W tej samej lokalizacji mogą też powstać  elektrownie wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW. Realizacja tych zamierzeń jest jednak uzależniona w dużym stopniu od nowelizacji tzw. ustawy odległościowej.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz pięć farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.