Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego startuje

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (TPST WŁ). Założenia do dokumentu oraz formularz uwag i wniosków dostępne będą na stronach www.rpo.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl. Uwagi i wnioski będzie można składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia (do 30 listopada br.).

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem TPST WŁ istnieje możliwość zgłaszania przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zgłaszane propozycje projektów będą wsparciem w programowaniu zasobów Funduszu oraz tworzeniu ww. Planu.

Termin składania propozycji przedsięwzięć:
do 11 grudnia 2020 r. do godziny 16.00.

Forma składania wstępnej propozycji przedsięwzięć:
Należy składać wstępną propozycję przedsięwzięcia zgodnie z wzorem formularza, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transformacja@lodzkie.pl.

Dane kontaktowe:
W razie pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Departamentem Polityki Regionalnej:

Marta Skorupa tel. 42 663 31 33
Ilona Piątek tel. 42 663 31 10
Paulina Lewandowska tel. 42 663 31 33
e-mail: transformacja@lodzkie.pl

Więcej: