Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej. Wyzwania z perspektywy społecznej. Studium przypadku (2019)

Obecny stan i plany rozbudowy kopalni w Wielkopolsce Wschodniej wskazują, że przy założeniu, iż nie powstaną w najbliższych latach żadne z planowanych odkrywek w regionie (Ościsłowo lub Dęby Szlacheckie), działalność tutejszych kopalni węgla brunatnego i większości elektrowni nim opalanych zostanie zakończona prawdopodobnie do połowy lat dwudziestych XXI wieku, czyli w przeciągu 5-6 lat. Oznacza to bardzo mało czasu na przygotowanie i wdrożenie sensownej strategii transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej regionu. Istnieją trzy największe zagrożenia, zależne od dalszego rozwoju sytuacji:

  • całkowity upadek gospodarczy regionu, jeśli Grupa ZE PAK zakończy swoją działalność, a nie zostanie wdrożony jakikolwiek plan ratowania regionu;
  • zagrożenia wynikające z braku kompensacji środowiskowych i wdrożonych środków zaradczych
    wobec skutków działalności już istniejących odkrywek;
  • zagrożenia wynikające z realizacji nadal najbardziej prawdopodobnego wariantu kontynuacji działalności Grupy ZE PAK, czyli odkrywki Ościsłowo.

http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Sprawiedliwa-transformacja-Wielkopolski-Wschodniej-studium-przypadku.pdf