Sprawiedliwa transformacja Śląska. Wyzwania z perspektywy społecznej – analiza i rekomendacje (2019)

Górny Śląsk jest w trakcie procesu transformacji energetycznej, gospodarczej oraz społecznej i jako pierwszy region górniczy w Polsce przystąpił do europejskiej Platformy Regionów Górniczych w Procesie Transformacji.


W naszej publikacji dokonujemy analizy tego procesu pod kątem koncepcji sprawiedliwej transformacji.
W rozumieniu decydentów politycznych transformacja często postrzegana jest głównie w kontekście innowacji technologicznych i wspierania spółek energetycznych w procesie przemian. My chcemy zwrócić szczególnie uwagę na aspekty społeczne tego procesu, ponieważ bez ich uwzględnienia nie możemy mówić o sprawiedliwej transformacji.
Celem publikacji jest naświetlenie i nazwanie linii podziału oraz rozbieżności interesów różnych stron, których transformacja dotyczy.

http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Sprawiedliwa-transformacja-%C5%9Al%C4%85ska-analiza.pdf