Mieszkańcy Kleszczowa przeciwni zmianie granic

Kopalnia w Bełchatowie
Kopalnia w Bełchatowie
Mieszkańcy Kleszczowa opowiedzieli się w referendum za wyrażeniem negatywnej opinii w sprawie wyznaczenia nowych granic miejscowości na rzecz gminy Bełchatów.

Wraz z początkiem roku zmieniono granice Kleszczowa. Decyzja rządu sprawiła, że częścią gminy Bełchatów stał się teren, na którym znajduje się kompleksu energetycznego PGE. Dzięki temu budżety obu gmin zmienią się o 60-80 mln zł.

W Kleszczowie decyzja o zmianie granic została przyjęta bardzo krytycznie. Jak podkreślają lokalni samorządowcy, to właśnie na tę gminę spadają główne uciążliwości związane z funkcjonowaniem kompleksu energetycznego, takie jak osuszenie gruntów, zanieczyszczenie powietrza emisją pyłów ze składowisk odpadów i utrudnienia komunikacyjne.

Sprzeciw Kleszczowa

Gmina Kleszczów przeprowadziła też referendum. Na kartach głosowania mieszkańcy musieli zaznaczyć, czy popierają uchwałę rady gminy wyrażającą negatywną bądź pozytywną opinię w sprawie zmiany granic.

Frekwencja wyniosła 55,6 proc. – w referendum wzięło udział 2656 z 4772 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Aż 97,8 proc. głosujących poparło uchwałę z opinią negatywną, 32 zagłosowało za uchwałą z opinią pozytywną, a 27 głosów było nieważnych.

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy pomimo wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia niekorzystnego dla Gminy Kleszczów, odbierającego jej 16 procent terytorium, nie zrezygnowali ze swojego prawa do wyrażenia opinii –mówi Sławomir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów

Wniosek do TK

Tak jak już informowaliśmy, podjęte przez rząd rozporządzenie o zmianie granic gminy Kleszczów – choć na dzisiaj jest skuteczne – nie kończy sprawy. Po podjęciu przez Radę Gminy Kleszczów uchwały, wyrażającej opinię w sprawie zmiany granic, rozpoczniemy procedurę prawną, której elementem będzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego – dodaje Chojnowski.

Gmina poprosi Trybunał o sprawdzenie czy rozporządzenie o zmianie granic gminy Kleszczów i tryb, w jakim ten akt prawa był procedowany, są zgodne z ustawami oraz Konstytucją RP.

– Wysoka frekwencja w referendum i jednoznaczne opowiedzenie się mieszkańców gminy przeciwko zmianie granic jest dla samorządu gminy bardzo ważnym wsparciem w procesie, który ma przywrócić granice gminy Kleszczów do stanu sprzed 1 stycznia 2022 roku – zaznacza Sławomir Chojnowski.

Obecnie dochód przypadający na jednego mieszkańca gminy Kleszczów wynosi 29,8 tys. zł i jest najwyższy w kraju. Dla porównania w Warszawie to ok. 4,3 tys., w gminie Bełchatów – 2,2 tys., a w mieście Bełchatów – 2,1 tys. Według przedstawionych wyliczeń, po zmianie administracyjnej na mieszkańca Kleszczowa przypadać będzie ponad 17,6 tys. zł, a w gm. Bełchatów – prawie 8 tys.