Koniec strajków. PGE porozumiało się ze związkowcami

Kopalnia w Bełchatowie
Kopalnia w Bełchatowie
Polska Grupa Energetyczna poinformowała o podpisaniu porozumienia kończącego spory zbiorowe. Załoga otrzymała gwarancje zatrudnienia do końca 2027 roku.

– W imieniu zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA dziękuję przedstawicielom Strony Społecznej, że w atmosferze wzajemnego szacunku oraz z uwzględnieniem celów Grupy PGE i interesu Pracowników, udało nam się wspólnie wypracować płaszczyznę do negocjacji i dyskusji oraz finalnie podpisać kończące spory zbiorowe porozumienie. Porozumienie jest przejawem  odpowiedzialności i zrozumienia dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej Grupy – przekonuje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Z kolei zdaniem związkowców do najważniejszych zapisów porozumienia należy to, że kopalnia i elektrownia utrzymały status pracodawcy. Będzie tak nawet w przypadku powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która ma skupić w swych strukturach aktywa węglowe. Gdyby pracodawca się zmienił, musiałby stosować się do przyjętych porozumień tylko przez 12 miesięcy. Dzięki temu, że w NABE ma się przekształcić jedna ze spółek PGE, ustalenia ze związkami będą jednak respektowane także i po tym czasie.

W porozumieniu przedstawiciele Pracodawców i Strony Społecznej oświadczyli, że wszystkie spory zbiorowe wszczęte we wrześniu i październiku 2020 r. zostały zakończone.