Nowoczesne usługi dla biznesu szansą dla regionu bełchatowskiego? Weź udział w warsztatach

Czy region bełchatowski może być atrakcyjnym miejscem dla branży nowoczesnych usług dla biznesu? Odpowiedzi właśnie na to pytanie poszukamy podczas prezentacji i warsztatów, które zaplanowano na 7 września w Bełchatowie.

Region bełchatowski w przeciągu dwóch dekad zmieni się w sposób dzisiaj niewyobrażalny. Zmiany dotkną zarówno rynek pracy, jak i lokalną gospodarkę. Dzisiaj nie ma już wątpliwości, iż dominująca rola energetyki bazującej na węglu przechodzi w całej Europie do historii. Przyszłość ma być zielona, ale co to ostatecznie ma oznaczać?

Na pewno to, że energetykę konwencjonalną dominującą w regionie zamienią instalacje oparte o odnawialne źródła energii. Zmieni się struktura rynku pracy. Lokalne władze samorządowe powinny być przygotowane na różne scenariusze rozwoju i znaleźć we współpracy z lokalnymi kręgami gospodarczymi nowe kierunki dla budowania dobrobytu mieszkańców.

Według zapisów w projekcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) wyłączanie poszczególnych bloków rozpocznie się po 2030 r. i potrwa do 2036 r. Do 2038 roku planowane jest zakończenie wydobycia węgla w regionie. Proces redukcji łącznie 14 tys. bezpośrednich miejsc pracy w samej kopalni i elektrowni, jak i pośrednich spółkach zależnych, będzie stanowił ogromne wyzwanie. Istnieje zatem potrzeba wypełnienia luki zatrudnienia w niespełna dwie dekady. Jednym z rozważanych kierunków może być branża nowoczesnych usług dla biznesu, w której Polska jest numerem 1 w Europie oraz trzecim rynkiem na świecie.

W trakcie interaktywnej prezentacji postaramy się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy region bełchatowski może być atrakcyjnym miejscem dla tego typu usług.

ZAPISY I ZGŁOSZENIA:
Stanisław Gotkowicz, tel. 516 151 710, e-mail: biuro@rigbelchatow.pl

MIEJSCE SPOTKANIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Bełchatów, ul. Bawełniana 3
7 września (wtorek), godz. 10.00-12.00

PROGRAM PREZENTACJI
Część 1 – Branża nowoczesnych usług dla biznesu

 Outsourcing SSC/BPO/ITO/Call Center
 Off-shore/Near-shore
 Dlaczego outsourcing
 Trendy w outsourcingu (1.0, 2.0, 3.0)
 Usługi realizowane przez branżę
 Indie numer 1 w outsourcingu
 Polska numer 1 w Europie, numer 3 na świecie
 Historia i szacunki rozwoju (włączając listę centrów per miasto)
 Centrum BPO/SSC w Polsce

Część 2 – Uwarunkowania inwestycyjne dla branży BPO/SSC
 Metodologia wyboru lokalizacji inwestycji
 Czynniki inwestycyjne (pracownicy, kompetencje, współpraca z uczelniami wyższymi, etc.)
 Wsparcie lokalne, centralne, SSE dla branży

Część 3 – Sesja pytań i odpowiedzi dotycząca możliwości inwestycyjnych branży nowoczesnych usług dla biznesu w Regionie.

INFORMACJE O PRELEGENCIE

MICHAŁ BIELAWSKI Wiceprezes Zarządu/Partner Zarządzający i CFO w ADAPTIVE Solutions & Advisory Group – partnera CSWP w zakresie doradztwa w obszarach tworzenia i zarządzania centrami usług wspólnych (Shared Services & Outsourcing)
Posiada ponad przeszło 20-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące:
 6 lat pracy jako samodzielny Kontroler Finansowy i Kontroler Korporacyjny w korporacjach Sanitec Polska i Sanitec Group, Teva SA oraz Poyry Polska;
 4 lata pracy jako Manager zespołu operacyjnego oraz transferu procesów do CUW w Philips Royal Electronics;
 2 lata pracy jako Manager Jakości w Infosys BPO – jednego z największych na świecie dostawców usług wspólnych i outsourcingu;
 5 lat pracy w jako CFO/Kontroler Finansowy na region EMEA w Infosys BPO;
 6 lat Partner Zarządzający i CFO Adaptive Group.
Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (Ekomometria oraz Zarządznie Finansowe), obecnie jest doktorantem na Wydziale Zarządzania UŁ.

Michał Bielawski jest specjalistą w obszarach transformacji biznesowej obszarów finansowo-księgowych, zarządzania zespołami w CUW oraz optymalizacji i kontroli działania centrów usług. W trakcie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny m.in. za finanse i funkcje wsparcia centrów usług w organizacjach Infosys BPO i Philips, projekty optymalizacji działalności centrów usług wspólnych i wdrożenie strategii LEAN dla procesów usługowych. Koordynował w pełni obszar finansów, sprawozdawczości podatkowej, budżetowania i raportowania, kontroli wewnętrznej, ochrony danych osobowych oraz zarządzania powierzchnią biurową CUW.

Ma on też doświadczenie jako Manager Jakości CUW, doświadczenie w zarządzaniu zespołami operacyjnymi i projektami transferu procesów do CUW oraz do dostawców zewnętrznych (outsourcing). Ponadto posiada bardzo szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie w kontrolingu na poziomie fabryki/oddziału, kraju, regionu i business unit’u. Michał zrealizował kilka też szereg projektów wdrożenia i optymalizacji procesów rachunkowości zarządczej w spółkach budowlanych i usługowych.

Michał Bielawski prowadził projekty transformacji procesów finansowo-księgowych m.in. dla Sanitec Group, Teva, Poyry Polska, Philips Electronics oraz nadzorował projekty dokumentacji i optymalizacji procesów dla m.in. Skanska Poland oraz Polski Cukier SA, Eurofins, Daikin, Deloitte Polska, PKP Energetyka.

ORGANIZATOR:
Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA w ramach projektu Bełchatów 2050.
www.belchatow2050.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:
Regionalna Izba Gospodarcza W Bełchatowie.