Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Terytorialne Plany Transformacji. Pytania i odpowiedzi

Organizacja WWF przygotowała przewodnik Sprawiedliwej Transformacji. Polecamy

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Co to jest?

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (MST) składa się z 3 filarów:

1. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) zawierający granty dla regionów w transformacji
2. Gwarancje InvestEU w celu pozyskania inwestycji prywatnych
3. Instrument Kredytowy EIB dla sektora publicznego mający na celu zwiększenie poziomu inwestycji sektora publicznego
W sumie, MST ma na celu wniesienie wkładu i zmobilizowanie nawet to 100 miliardów EURO. Są to oczywiście założenia i tylko filar pierwszy FST, zawiera nowe, dodatkowe środki.

Więcej: https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/FST_Pytania%20i%20odpowiedzi_WWF%20Polska_v1.pdf