Cykl webinarów wspierających przygotowania do procesu sprawiedliwej transformacji regionu bełchatowskiego

Kopalnia i elektrownia w Bełchatowie

„BEŁCHATÓW 2050. JAK WYKORZYSTAĆ TRANSFORMACJĘ DO BUDOWANIA INNOWACYJNEGO I „ZIELONEGO” REGIONU?”

TERMIN: 2, 7, 14 GRUDNIA 2020, GODZ. 12.00-13.30

Spoglądając na świat trzydzieści lat wstecz jednego możemy być pewni co do przyszłości. Przy takiej dynamice zmian wręcz trudno sobie wyobrazić szczegółowo technologie produkcji energii w roku 2050. Możemy jednak zaryzykować tezę, iż będą one rozproszone i pełne różnorodnej wielkości producentów (od trenującego na bieżni po lecący samolot), a wszystkie połączone w inteligentną sieć. Niewątpliwie wzrośnie też dbałość o domykanie obiegu i maksymalne wykorzystanie użytych zasobów.

Organizatorzy:
Porozumienie Bełchatów Kleszczów Razem możemy więcej oraz
Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA
Współpraca:
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytetu Łódzkiego
Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

2 grudnia, środa, godz. 12.00-13.30
BUDOWANIE SIECI I PLATFORMY WSPÓŁPRACY WE WDRAŻANIU PROJEKTÓW TRANSFORMACJI REGIONALNEJ
Moderacja: dr Agnieszka Sobol, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Wprowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz, Bełchatów 2050
Prelegenci:
Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
Patryk Białas – Patryk Białas, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, stowarzyszenie BoMiasto, radny Katowic
Wojciech Kiljańczyk – Przewodniczący Rady Miasta w Rybniku, członek zarządu SPIN-US
Aneta Skubida – EIT Climate – KIC
Dyskusja i pytania 30 minut

LINK DO WYDARZENIA TEAMS

7 grudnia, poniedziałek, godz. 12.00-13.30
MIASTO W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ (ZDROWE, PRZYJAZNE LUDZIOM, ŚRODOWISKU I GOSPODARCE)
Moderacja: dr Agnieszka Rzeńca, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytetu Łódzkiego
Wprowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz, Bełchatów 2050
Prelegenci:
Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha
Dorota Sikora – Fernandez, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ
Małgorzata Hajto, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Tomasz Ożóg – Drugi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
Dyskusja i pytania 30 minut

LINK DO WYDARZENIA TEAMS

14 grudnia, poniedziałek, godz. 12.00-13.30
„GOSPODARKA DLA KLIMATU – KIERUNKI INWESTYCJI I INNOWACJI W REGIONIE BEŁCHATOWSKIM”
Moderacja: prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Wprowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz, Bełchatów 2050
Prelegenci:
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej: „Rola zeroemisyjnych OZE w transformacji energetycznej i przemysłowej”
Lech Kaniuk, SunRoof, przedsiębiorca i inwestor: „Przyszłość to elektrownia wirtualna”
Grzegorz Jegier, doradca gospodarczy, twórca koncepcji Przedsięwzięcia Rozwojowe Gmin
Dyskusja i pytania 30 minut

LINK DO WYDARZENIA TEAMS

WPROWADZENIE
Zarysowując przy ubiegłorocznym starcie programu „Bełchatów 2050” trzydziestoletnią perspektywę nie zdawaliśmy sobie sprawy, że kwestia przyszłości regionu nabierze takiej dynamiki. To jest turbo przyspieszenie. Obecnie mamy już za sobą pierwsze posiedzenie Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego i nikt już nie może mieć wątpliwości, że zmierzamy w kierunku polityki europejskiego Zielonego Ładu.

Spoglądając na świat trzydzieści lat wstecz jednego możemy być pewni co do przyszłości. Przy takiej dynamice zmian wręcz trudno sobie wyobrazić szczegółowo technologie produkcji energii w roku 2050. Możemy jednak zaryzykować tezę, iż będą one rozproszone i pełne różnorodnej wielkości producentów (od trenującego na bieżni po lecący samolot), a wszystkie połączone w inteligentną sieć. Niewątpliwie wzrośnie też dbałość o domykanie obiegu i maksymalne wykorzystanie użytych zasobów.

Zatem najbliższa dekada zadecyduje o tym, czy region bełchatowski utrzyma swoją gospodarczą pozycję wpisując się w ten scenariusz dynamicznych zmian, czy jak wiele regionów i firm na świecie prześpi czas na strategiczne decyzje i dołączy do regionów kojarzonych z zapaścią i bezpowrotnie utraconą szansą. Czas na decyzje jest liczony w minutach i godzinach.

Wyzwanie przed jakimi stoją władze regionu, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy i obywatele to przypomnienie sobie, że dobro regionu i jego przyszłość leżą tylko i wyłącznie w ich rękach. Nikt za lokalną społeczność nie znajdzie rozwiązań gwarantujących jej dobrobyt. Im szybciej to przeniknie do świadomości mieszkańców regionu tym mniejsze będzie zaskoczenie przyszłym biegiem zdarzeń. Zarówno Unia Europejska, Stany Zjednoczone, jak i Chiny nie pozostawiają złudzeń co do kierunku zmian. Jeżeli nasze dzieci i wnuki mają żyć bezpiecznie na Ziemi musimy powstrzymać zmiany klimatu. A przyszłość regionu bełchatowskiego leży w centrum trajektorii tych zmian.

ZAPRASZAMY NA CYKL WEBINARIÓW POŚWIĘCONYCH PRAKTYCZNYM ASPEKTOM SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI