Bełchatów z szansą na Centrum Usług Wspólnych. Czego potrzeba?

Michał Bielawski
– Nie jest to bardzo oczywiste, ale na pewno miasto to nie jest na straconej pozycji – mówi o powstaniu Centrum Ustrug Wspólnych w Bełchatowie Michał Bielawski, specjalista w zakresie  transformacji biznesowej obszarów finansowo-księgowych, zarządzania zespołami w CUW oraz optymalizacji i kontroli działania centrów usług.

Bełchatów musi odejść od węgla, a przez to poszukać nowych szans na rozwój. Czy Centrum Usług Wspólnych jest właśnie taką szansą?

Michał Bielawski, partner zarządzający w Adaptive Group: Centrum Usług Wspólnych czy też szerzej branża nowoczesnych usług w biznesie rozwija się w Polsce bardzo dobrze. Polska jest liderem europejskim i znajduje się w światowej czołówce. Jest więc na pewno szansa, by takie Centra w Polsce powstawały. Czy takie centrum może powstać w Bełchatowie? Nie jest to bardzo oczywiste, ale na pewno miasto to nie jest na straconej pozycji. Bełchatów ma wiele atutów, które przemawiają za tym, że takie Centrum – mniejsze lub większe – może tu powstać.

Jakie warunki muszą być spełnione, by tak się stało?

Najważniejszą rzeczą dla tego typu inwestycji jest dostępność kadry, która mogłaby pracować w takim Centrum. Ludzie wykształceni, mówiący w języku angielskim, ale nie tylko, z reguły młodzi, ale nie tylko. Jeśli chodzi o kompetencje, to przydatna jest znajomość np. księgowości i IT. Drugim dość istotnym elementem jest powierzchnia biurowa. To warunek wręcz konieczny.

A jakie są zagrożenia? Na co zwracać uwagę?

Jak wspomniałem, Bełchatów nie jest oczywistym, pierwszym, domyślnym, wyborem dla tego typu Centrów. Zagrożeniem jest więc konkurencja ze strony innych miejsc, w których dzisiaj już takie Centra powstają. I przekonanie inwestorów, że zamiast gdzie indziej, powinni je otworzyć w Bełchatowie.

Liczba mieszkańców Bełchatowa jest przeszkodą?

Trochę tak. Ale są też projekty, które zakładają Centra od kilkudziesięciu do 100-200 osób. Wielkość Bełchatowa, liczba tutejszych studentów i osób z wykształceniem średnim bądź wyższym, są więc wystarczające, by jeden lub kilka mniejszych projektów w tym mieście powstało.