Bełchatów liczy na pieniądze na transformację. By było życie po węglu 

Bełchatów został wpisany do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Dzięki temu miasto będzie mogło ubiegać się o pozyskanie znacznych pieniędzy z unijnego funduszu spójności, które pomogą w poradzeniu sobie ze skutkami transformacji energetycznej.

W pierwszej połowie maja sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 r. Za najważniejszym dla regionu dokumentem planistycznym głosowali nie tylko radni koalicyjni, ale i część opozycji. 

Jak wyjaśnia urząd marszałkowski, dokument jest kompleksowym planem, który zawiera wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Choć początkowy projekt tego nie zawierał, w strategii ostatecznie znalazły się zapisy, które są niezwykle ważne dla przyszłości Bełchatowa i jego okolic. 

Bełchatów Miejskim Obszarem Funkcjonalnym 

W ramach konsultacji społecznych Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, zgłosiła kilkanaście wniosków. Jeden z nich dotyczył konieczności zapewnienia wsparcia dla obszarów i miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych z powodu nadchodzącej transformacji energetycznej. Czyli właśnie takich, jak Bełchatów, w którym wytwarza się ok. 20% energii elektrycznej w Polsce. 

„Kopalnia Węgla Brunatnego oraz Elektrownia Bełchatów, wraz z wieloma mniejszymi przedsiębiorstwami z branży górniczo-energetycznej, stanowią główne miejsca pracy dla mieszkańców Zagłębia Bełchatowskiego. Zmiana podejścia do polityki energetycznej, bez odpowiedniego zabezpieczenia nowych miejsc pracy, spowoduje znaczący przyrost bezrobocia w regionie” – napisał w treści wniosku Urząd Miasta Bełchatowa. 

Postulat został uwzględniony przez marszałka Grzegorza Schreibera. Dzięki temu Bełchatów wraz z Piotrkowem Trybunalskim i Radomskiem zostały wpisane na listę MOF, czyli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. 

– To dla nas ogromna szansa. Bo to właśnie do miast ujętych w MOF-ach mają popłynąć znaczne środki z unijnego funduszu spójności, a konkretnie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – podkreśla prezydent Czechowska. – Teraz Bełchatów będzie mieć możliwość starania się o środki zewnętrzne na likwidację negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej. Jestem przekonana, że przełoży się to bezpośrednio na życie mieszkańców Bełchatowa, a także rozwój naszego miasta i całego regionu – dodaje. 

Warto dodać, że o dostrzeżenie nadchodzących wyzwań zwróciło się także Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. W zgłoszonych uwagach urzędnicy starostwa zwrócili uwagę, że zmiana podejścia do polityki energetycznej wprost wskazuje na to, że „Bełchatów zbliża się nieuchronnie do kategorii miast tracących funkcje społeczne i gospodarcze”. „Jeśli do regionu bełchatowskiego nie popłynie dedykowany strumień pieniędzy na przygotowanie do transformacji, region będzie czekać zapaść pod względem gospodarczym społecznym przestrzennym oraz zdrowotnym” – napisało Starostwo. 

W innym wniosku zwróciło zaś uwagę na to, że nowy okres programowania funduszy europejskich wydaje się bardzo dużą szansą na zagospodarowanie terenów pogórniczych. Odpowiednie przygotowanie się do tego przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań pozwoli więc na „realny i korzystny a co najważniejsze efektywny podział środków wśród beneficjentów, zwłaszcza dla powiatu bełchatowskiego”. 

Czym jest MOF? 

Miejski Obszar Funkcjonalny musi posiadać rdzeń, czyli miasto lub grupę miast, który oddziałuje ekonomicznie, społecznie, przestrzennie, przyrodniczo lub kulturowo na otaczające go gminy, tworząc powiązania funkcjonalne. Tak właśnie jest w przypadku Bełchatowa, Piotrkowa i Radomska. 

Jak wyjaśnia urząd marszałkowski, dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych szczególnie istotna będzie realizacja zintegrowanych, kompleksowych projektów dotyczących m.in. rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększania efektywności energetycznej, poprawy stanu środowiska przyrodniczego (szczególnie w zakresie jakości powietrza), wzrostu atrakcyjności osadniczej, wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju kultury, turystyki i rekreacji. 

Dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 przewidziano wsparcie w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jego szczegółowy zakres zostanie określony zgodnie z Umową Partnerstwa w programie regionalnym. Dzięki temu jednostki samorządu terytorialnego tworzące MOF będą mogły realizować wspólne projekty. 

Listę uwag do strategii województwa wraz z rozstrzygnięciami Zarządu Województwa Łódzkiego można odnaleźć tutaj. Samą Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 r. można przeczytać tutaj